Pàgines

dilluns, 9 de febrer de 2015

HO DIEM BÉ?


Actualment, a causa de la interferència de la llengua castellana, n'hi ha molts que fan servir el verb estar en  casos en què, en català, s'ha de fer servir el verb ser (o ésser). Diuen, per exemple, la sopa està salada en lloc de la sopa és salada, que és la frase correcta. També diuen estava ple de gent en lloc de era ple de gent o el menjar està molt bo en lloc de el menjar és molt bo. Fins i tot n'hi ha que diuen la Núria no estava a casa en comptes de la Núria no era a casa.

Com a reacció contra aquesta tendència impròpia, amb el desitg de parlar correctament, en alguns casos hi ha qui fa servir les formes del verb ser en casos en què sempre s'ha fet servir el verb estar. Per exemple: la funció és a punt de començar. Hauria de ser, naturalment, la funció està a punt de començar. Altres exemples correctes: 
Estava a punt de plorar
Els geranis estan a punt de florir